എംടിയെ പിന്തുണച്ചതിന് പച്ചത്തെറി; മൗനം അപകടമെന്ന് ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്

എംടിയെ പിന്തുണച്ചതിന് പച്ചത്തെറി; മൗനം അപകടമെന്ന് ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്  Oneindia Malayalam Full coverage

Details